ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

เลื่อนตารางไปทางขวา เพื่อดูอัตราค่าลงทะเบียนทั้งหมด -->
ประเภทผู้ลงทะเบียน Early Registration
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561)
General Registration
(1 ตุลาคม- 16 ตุลาคม 2561)
Onsite Registration
(17-18 ตุลาคม 2561)
ประชุมประจำปีประชุมประจำปี + APALMS ประชุมประจำปี ประชุมประจำปี + APALMS ประชุมประจำปี ประชุมประจำปี + APALMS
สมาชิกสมาคมฯ* 4,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 6,000 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท
แพทย์ประจำบ้าน ** 2,500 บาท 3,500 บาท 3,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 5,000 บาท
ผู้ติดตาม 2,500 บาท 3,500 บาท 2,500 บาท 3,500 บาท 2,500 บาท 3,500 บาท
หมายเหตุ
*สมาชิกต้องได้รับการรับรองว่าเป็นสมาชิกจากทางสมาคมฯ
**แพทย์ประจำบ้านต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัดว่าเป็นแพทย์ประจำบ้านจริง

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมงานประชุมประจำปีจะได้:

  • เอกสารงานประชุมฯและกระเป๋างานประชุมฯ
  • เข้าร่วมประชุมได้ทุกห้องประชุมระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561
  • เข้าร่วมงานเลี้ยง Gala dinner ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมงานประชุมประจำปี + APALMS จะได้:

  • เอกสารงานประชุมฯและกระเป๋างานประชุมฯ
  • เข้าร่วมประชุมได้ทุกห้องประชุมระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561
  • เข้าร่วมงานเลี้ยง Gala dinner ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561และ 19 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับคนไทย
ปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนAccount


Important Dates
Registration
➤ Early Registration
Until September 30, 2018
➤ General Registration
October 1-16, 2018
➤ Onsite Registration
October 17-18, 2018