ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมสำหรับคนไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้ลงทะเบียน Early Registration
(ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561)
General Registration
(1 ตุลาคม- 16 ตุลาคม 2561)
Onsite Registration
(17-18 ตุลาคม 2561)
ประชุมประจำปีประชุมประจำปี + APALMS ประชุมประจำปี ประชุมประจำปี + APALMS ประชุมประจำปี ประชุมประจำปี + APALMS
สมาชิกสมาคมฯ* 4,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 6,000 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท
แพทย์ประจำบ้าน ** 2,500 บาท 3,500 บาท 3,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 5,000 บาท
ผู้ติดตาม 2,500 บาท 3,500 บาท 2,500 บาท 3,500 บาท 2,500 บาท 3,500 บาท
หมายเหตุ
*สมาชิกต้องได้รับการรับรองว่าเป็นสมาชิกจากทางสมาคมฯ
**แพทย์ประจำบ้านต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัดว่าเป็นแพทย์ประจำบ้านจริง

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมงานประชุมประจำปีจะได้:

  • เอกสารงานประชุมฯและกระเป๋างานประชุมฯ
  • เข้าร่วมประชุมได้ทุกห้องประชุมระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561
  • เข้าร่วมงานเลี้ยง Gala dinner ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมงานประชุมประจำปี + APALMS จะได้:

  • เอกสารงานประชุมฯและกระเป๋างานประชุมฯ
  • เข้าร่วมประชุมได้ทุกห้องประชุมระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561
  • เข้าร่วมงานเลี้ยง Gala dinner ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561และ 19 ตุลาคม 2561

Account
Account/E-mail:
Password:
 
Sign up    Forgot password


Important Dates
Registration
➤ Early Registration
Until September 30, 2018
➤ General Registration
October 1-16, 2018
➤ Onsite Registration
October 17-18, 2018
 

The 28th Annual Meeting of The Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand and The Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand
Secretariat Office: The Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand
9th Floor, Royal Golden Jubilee Building 2 Soi Soonwijai 1, Petchburi road, Bangkapi, Hua Kwang, Bangkok
Tel: +66-2716-6214 Fax. +66-2716-6966
E-mail: thaiplasticsurgeons@gmail.com Web site: http://meeting.plasticsurgery.or.th/events/2018-28th
© Copyright - 28th ThPRS & ThSAPS